K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Doelstelling

De Dr. Marijnus Johannes van Toorn en Louise Scholtenstichting heeft
ten doel het uit haar vermogen “om niet” verstrekken van gelden aan:

  • landelijke of plaatselijke molenorganisaties;
  • landelijke of plaatselijke museale instellingen in Nederland.

Voor beide groepen begunstigden geldt dat zij de ANBI-status hebben.