K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Activiteiten

Gedurende het verslagjaar heeft het Bestuur haar donatiebeleid onverkort kunnen continueren. Ten aanzien van molenorganisaties is € 192.597 aan donaties toegekend ten behoeve van meerdere molenprojecten.

Aan culturele instellingen is een bedrag van € 265.000 toegekend waarvan een gedeelte bestemd is ter mede-financiering van de aankoop van een schilderij.