K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Activiteiten

Gedurende het verslagjaar heeft het Bestuur haar donatiebeleid onverkort kunnen continueren. Ten aanzien van molenorganisaties is in totaal € 140.000 aan donaties beschikbaar gesteld ten behoeve van meerdere molenprojecten. Aan culturele instellingen is in totaal een bedrag van € 757.400 toegekend, waarvan € 750.000 voor een meerjarig restauratieproject.