K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Activiteiten

Gedurende het verslagjaar heeft het Bestuur haar donatiebeleid onverkort kunnen continueren.
Met betrekking tot molenorganisaties is € 143.606 aan donaties beschikbaar gesteld.
Aan culturele instellingen is een bedrag van € 50.000 toegekend.
Voor een specificatie van de donaties wordt verwezen naar pagina 9 van dit verslag.