K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Activiteiten

Gedurende het verslagjaar heeft het Bestuur haar donatiebeleid onverkort kunnen continueren. Ten aanzien van molenorganisaties is € 190.698 aan donaties toegekend ten behoeve van 9 molenprojecten. Na de omvangrijke donatietoekenningen in 2015 ten behoeve van culturele instellingen is het aandeel in 2016 op dit terrein met een bedrag van € 88.000 bescheiden gebleven.