K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Bestuur

Voorzitter  : Mr. H. Latenstein
Secretaris  : Mr. R. Oehlers
Penningmeester  : K. Fortanier

 

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst, alle werkzaamheden worden door de bestuursleden verricht.