K.V.K. Haaglanden,
nr. 27171769

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 807046012

Postbus 437, 2100 AK Heemstede.

info@vantoornscholten.nl

Donatievoorwaarden

Ten aanzien van het donatiebeleid m.b.t. het molenbehoud legt de Stichting bij de daartoe door haar te selecteren uitvoerende ANBI-partijen of en in welke mate zij het accent leggen op de historisch-technische betekenis van molens, de overlevingsfactor; de cultuur-historische factor; de omgevingsfactor en de zeldzaamheidsfactor.

Ten aanzien van het donatiebeleid m.b.t. museale activiteiten legt de Stichting het accent op donaties ten behoeve van het houden van bijzondere tentoonstellingen en de aankoop van kunstwerken.